Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad
Evenals de MR vertegenwoordigt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de belangen voor personeel, kinderen en ouders. Waar de MR de belangen van alleen onze school behartigt, is de GMR er voor zaken die voor alle scholen binnen Onderwijsstichting Arcade gelden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.onderwijsstichtingarcade.nl.