Overblijven


Op het Kompas hanteren wij sinds enkele jaren het continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school blijven eten.
De leerlingen eten gezamenlijk in hun eigen klas, onder toezicht van een ouder. 
Dankzij de inzet van deze ouders, kunnen wij dit continurooster uitvoeren. U zult begrijpen dat wij erg blij zijn met onze overblijfouders!
U kunt ook overblijfouder zijn... U kunt zich hiervoor opgeven bij een van de groepsleerkrachten of bij de directie.

De lunchpauze is als volgt ingedeeld:
12.00 - 12.15 uur - eten in de klas
12.15-12.30 uur   - buiten spelen