Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


In het jaar 2020- 2021 staan op 't Kompas de volgende scholingen centraal


Als team nemen we begrijpend lezen onder de loep, hierop wordt een vakoverstijgende visie geschreven.
2021 wordt een pilot-jaar, zodat we volgend seizoen begrijpend lezen kunnen implementeren.
Het verdiepend analyseren van de toetsen staat centraal.
Oriëntatie op het NT2 aanbod voor woordenschat.
Als team implementeren we een Kwink. En gaan we ons scholen in het uitstekend aansluitende observatieprogramma Zien! van Parnassys. 
Door meerdere collega's worden de cursussen van 'Met sprongen vooruit vervolg' gevolgd. Verder willen we graag deze cursus  koppelen aan de rekenmethode WIG.
De BHV-ers volgen jaarlijks een herhalingscursus.
Het Management Team, dat bestaat uit directie, locatie-coördinator en de interne begeleiding, volgt een 3-daagse tandem-cursus.