Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kwink
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten


Bewegingsonderwijs


De groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs. Dit vindt zowel binnen in het speellokaal, als buiten op het plein plaats. Wij zouden het zeer op prijs stellen, wanneer de kinderen zich zelfstandig aan- en uit kunnen kleden. Uiteraard willen we wel helpen bij een lastige rits of knoop. De kinderen trekken bij de binnen-les hun bovenkleding uit en mogen gymschoentjes (het liefst met elastiek of klittenband) gebruiken.

De groepen 3 t/m 8 hebben gymles in de sporthal de Citadel. Op de vrijdagochtend komt de sportdocent van Sportservice Hardenberg de gymlessen invullen. De andere lesmomenten geeft de groepsleerkracht de gymles.
(1x per 2 weken op de vrijdagochtend).In de zomer geven de leerkrachten soms een openluchtgymles op de speelplaats rondom de school of op het veld in de wijk. Aparte kleren voor de gym en gymschoenen zijn verplicht.

De kinderen zijn voor schooltijd en in de pauze in principe op het plein aan het spelen. Wij vinden het voor kinderen die langere tijd hebben gezeten, heel belangrijk dat zij bewegen en in de frisse lucht zijn.
 

Sportactiviteiten

De leerkrachten van het primair basisonderwijs uit de voormalige gemeente Avereest organiseren ieder jaar een aantal sportactiviteiten waaraan ook onze school meedoet. Voorbeelden hiervan zijn: