Over onze school 


O.b.s. ’t Kompas is een Openbare School! Dit wil zeggen: toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof en/of culturele achtergrond. Wij streven ernaar ieder kind zoveel mogelijk onderwijs op maat te geven (d.w.z. extra aandacht voor kinderen die ergens moeite mee hebben, maar ook aandacht voor kinderen die uitdaging en verdieping nodig hebben!) 

 
Het is belangrijk dat een kind onderwijs krijgt in een schoolklimaat waar iedereen zich veilig voelt. We besteden dan ook veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Een kind moet zich veilig voelen en plezier hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. De één is goed in rekenen en/of taal, terwijl de ander weer uitblinkt in zijn/haar sociale vaardigheden. Daar houden wij rekening mee. Het kind staat centraal. 
 
We vinden het erg belangrijk om ieder kind de aandacht te geven die nodig is en wij willen elke leerling tot zijn recht laten komen. Leerkrachten op ’t Kompas spelen daarom zoveel mogelijk in op de verschillen in aanleg, interesse en tempo van de leerlingen. 
 
Een goed leef- en leerklimaat is bepalend voor de mate waarin leerlingen de school waarderen. In deze schoolgids laten wij zien welke keuzes onze school gemaakt heeft om zo'n klimaat te realiseren. O.b.s. ´t Kompas hecht grote waarde aan omgangsvormen. Respect voor elkaar, acceptatie, tolerantie en openheid staan daarbij centraal. Wij geven aandacht aan sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid. Daarnaast besteden wij extra aandacht aan gewenst gedrag, om zodoende een positiever en veiliger schoolklimaat te realiseren.