Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Invulling van ons onderwijs


Arcade


Onze scholen bieden een breed onderwijsaanbod, gebaseerd op de kerndoelen. Op basis van gegevens over de leerlingen, omgevingsfactoren en onderwijsconcept bepalen de scholen hun doelen en aanbod. Zo kan een school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie, bijvoorbeeld speciale aandacht besteden aan taal door het aanbod uit te breiden met drama en creatief schrijven of een school richt zich op wetenschap en techniek. 
 

Onze school


Er gaan 65 kinderen naar onze school. Het schoolweging  is 34,15%. Een percentage leerlingen van onze school (rond 20% in het schooljaar '21-'22) heeft een niet-westerse achtergrond. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra taalaanbod en ondersteuning. We kiezen voor een rijk taalaanbod, waarbij we afstemmen op de vaardigheden van het kind en interactie een grote rol speelt.Vanuit onze visie beschrijven we in paragraaf 2.1 onze keuze voor het onderwijsconcept dat we de komende jaren ontwikkelen.  De speerpunten van ons onderwijsconcept zijn:
Taalaanbod NT2, met name woordenschat
Ontwikkelen rijke leescultuur
Kwink
21ste-eeuwse vaardigheden
Projectmatig en groepsdoorbrekend gaan werken onder de noemer Talentmiddagen

Onze leerlingen leren hierdoor hun eigen leerdoelen benoemen en reflecteren op deze doelen, leren samenwerken en onderzoeken. Bovendien schenken we veel aandacht aan spelend leren, digitale geletterdheid en creatieve vaardigheden van onze leerlingen vanaf groep 1. Ons aanbod en ondersteuning worden vanuit deze visie ingevuld, o.a. door
Zelfstandig werken en samenwerkend leren dagelijks onderdeel te laten zijn van onze lessen
Leerlingen werken  met portfolio's
Er worden kindertalentgesprekken gevoerd met de leerlingen