Samenwerking tussen ouders en school
Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Dit gebeurt vanuit de school door mondelinge en schriftelijke communicatie. 


Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

Wij vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte blijven van wat er allemaal in de school gebeurt. Daarom is er regelmatig schriftelijke en mondelinge communicatie.
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatie-ouderavond voor de ouders van alle leerlingen. Daarnaast zijn er regelmatig tien minuten gesprekken om de ontwikkeling van het kind te bespreken.
Ouders kunnen ook zelf om een gesprek vragen.