Overige informatie


Schooltijden
Schoolregels
Overblijf/ TSO
Ziekmelding
Vakantierooster
Pauzehapje / traktatie
Kriebelcontrole
Bewegingsonderwijs & sportactiviteiten
Kwink
Beleid internetgebruik
Oud papier
 

Vakantierooster


Vakantierooster en vrije dagen 2020 -2021:

Studiedagen: